Misson och utvecklingsarbete

Vi stöder missionären Magnus Dahlbacka

Magnus Dahlbacka är utbildad konsult inom bibelöversättning. Han jobbar i huvudsak med olika bibelöversättningar i Kenya, med huvudsaklig bas i Finland, men med några resor per år till Kenya. Han är ansluten till organisationen Bible Translation & Literacy i Kenya som fungerar som en självständig organisation knuten till Wycliffe Bible Translators. Magnus Dahlbacka ger kommentarer till översättningsutkast som lokala team i Kenya har jobbat fram, sedan diskuterar Magnus och de olika teamen dessa kommentarer för att få en så bra översättning som möjligt. Kontrollerna görs för en bibelbok åt gången, men med flera olika projekt på gång samtidigt. Det är i alla dessa fall fråga om minoritetsspråk i Kenya.