Misson och utvecklingsarbete

Vi stöder missionären Magnus Dahlbacka

Magnus Dahlbacka är utbildad konsult inom bibelöversättning. Han jobbar i huvudsak med olika bibelöversättningar i Kenya, med huvudsaklig bas i Finland, men med några resor per år till Kenya. Han är ansluten till organisationen Bible Translation & Literacy i Kenya som fungerar som en självständig organisation knuten till Wycliffe Bible Translators. Magnus Dahlbacka ger kommentarer till översättningsutkast som lokala team i Kenya har jobbat fram, sedan diskuterar Magnus och de olika teamen dessa kommentarer för att få en så bra översättning som möjligt. Kontrollerna görs för en bibelbok åt gången, men med flera olika projekt på gång samtidigt. Det är i alla dessa fall fråga om minoritetsspråk i Kenya. 

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. Den kristliga kärleken till nästan och uppfattningen om rättvisa styr Kyrkans Utlandshjälps arbete bland de allra fattigaste och arbetet för att främja fred och mänskliga rättigheter. Villkorslös kärlek till nästan, orubbligt hopp, mod och respekt är Kyrkans Utlandshjälps värderingar.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta ekumeniskt och i nära samarbete med sina trosbaserade partnerorganisationer. I bistånds- och påverkansarbetet vill Kyrkans Utlandshjälp främja samarbetet mellan olika religionssamfund.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakoniarbetare och övriga anställda.