Församlingens skriftskola och konfirmation

Ordet konfirmation betyder ”bekräftelse” och det är just det som det handlar om. Dop, konfirmandundervisning eller skriftskola och konfirmation hör ihop.


I skriftskolan får eleverna lära sig mycket om tron och om det kristna livet de blivit döpta in i. 
Om de efter skriftskolan väljer att konfirmera sig, får de själva säga sitt ”ja” till det dop som tidigare bekräftades av deras föräldrar och faddrar. 

Konfirmationen är inte bara ungdomarnas bekräftelse av dopet, det är också församlingens möjlighet att se och bekräfta sina unga medlemmar. 

Vad får jag göra när jag är konfirmerad?

Efter konfirmationen kan du:

* gå självständigt till nattvarden

* bli fadder

* när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling

* delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger

* för en kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.