St Anna kyrka, Kökar

St Anna kyrka, Kökar

Hamnö, 22730 Kökar

S:ta Anna kyrka på Hamnö på Kökar är en stenkyrka från 1784 tillägnad Sankta Anna, jungfru Marias mor. Kökar omtalas 1544 som kapell under Föglö och blev självständig församling 1908. Kökar tillhör sedan 2006 Ålands södra skärgårdsförsamling, dit även Föglö och Sottunga församlingar hör.

Utgrävningar på platsen, där ett av Finlands tre medeltida franciskanerkonvent - Kökars konvent - grundades, tyder på att verksamhet fanns här redan under 1200-talet. Man tror att den första stenkyrkan byggdes under senare delen av 1300-talet och att franciskanerkonventet tog över byggnaden vid mitten av 1400-talet.
I och med reformationen stängdes klostret på 1530-talet och kyrkan och de andra byggnaderna förföll och hundra år senare var kyrkan i så dåligt skick att den övergavs. 1645 uppfördes istället en träkyrka och 1784 stod den nuvarande stenkyrkan färdig finansierad av två rikskollekter och en stor donation.

En dopfunt av gotländsk kalksten från 1200-talet.
1911 bygger Zachariassen en orgel. Den står nu på Kökars museum.
1991 bygger Virtanen en orgel.

I omedelbar närhet till kyrkan byggdes under 1970-talet ett Franciskuskapell över resterna av klosterkällaren till det tidigare Franciskanerkonventet. I Franciskuskapellet finns en utställning med resultat (kopior) av fynd som gjorts under arkeologiska undersökningar i området.

Under vintertid hålls kyrkan stängd och gudstjänst firas varannan söndag i församlingshemmet.

Vill du veta mera om kyrkan på Kökar, klicka härÖppna länk i ny flik