Församlingens avgifter

 Avgifter                                                    Medlemmar        Icke medlemmar 

Gravavgifter

Enkel grav 25 år                                                  150                       250

Förlängning 50 år                                                225                       325

 

Dubbelgrav 25 år                                                 200                       350

Förlängning 50 år                                                300                        525

 

 

 

Hyra av kyrkan

Dop                                                                         0                           50

Vigsel                                                                      0                         150

 

 

Hyra av Församlingssalen                                   0                           50

 

Prenumeration Kyrkpressen  35

Ämbetsbetyg som inte kräver forskning 9 + 5,50 i expeditionsavgift

Ämbetsbetyg som kräver forskning 30 + 5,50 i expeditionsavgift

Släktutredning, enkel 9 + 5,50 i expeditionsavgift

Släktutredning som kräver forskning 30 + 5,50 i expeditionsavgift