Stöd och hjälp i livet

När livet inte blir som vi har tänkt oss eller när vi drabbas av något som gör ont kan det vara gott att ha någon att samtala med. Du kan alltid vända dig till någon av kyrkans präster. Det kan men måste inte vara en präst i din egen församling.

Här finns också en länk till kyrkans samtalstjänst: https://www.samtalstjanst.fi/