Verksamhet för barn och familjer

Söndagsskolan

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, ritualer, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett.

När söndagsskolan är som bäst är den en andlig rastplats för barnen där de kan vila i ritualerna och bli kravlöst godkända. I en trygg miljö kan barnen fritt förundra sig över bibelberättelser, ritualer och kyrkoårets helger.

Söndagsskollärarna är frivilliga vuxna människor som känner sitt ansvar för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Söndagsskolan är till för barn i åldern 5-10 år. Söndagsskolan hålls i församlingssalen två söndagar per månad. Vi lyssnar till en bibelberättelse, ber, sjunger, leker och pysslar. Se

under evenemang för tid och datum.

Juniorklubb

Juniorklubben är till för barn som går i åk 2-6. Juniorklubben träffas i församlingssalen ett par tisdagskvällar i månaden för lek, pyssel, bibelstund, bön och sång m.m. Se under evenemang för tid och datum.

Vår Kör

Vår Kör är en kör för alla, barn och vuxna sjunger tillsammans. Vi övar på torsdagar kl. 18.30 i kyrkan. Vi sjunger på gudstjänster särskilt vid jul och påsk men brukar också ha jul- och vårkonsert.