Gudstjänster

Vår församling firar gudstjänst varannan söndag i Föglö kyrka kl. 10 och på Sottunga kl. 13 (i Kyrkan eller vintertid i skolan) och varannan söndag på Kökar kl. 12.30 (i kyrkan eller vintertid i församlingshemmet).

Förutom dessa gudsjänster har vi bön och lovsång en gång i månaden i Föglö kyrka.

På äldreboendena Annagården i Degerby och Sommarängen på Kökar har vi andakter och musikstunder. Se under evenemang. 

 

Gudstjänsttider

De aktuella gudstjänsttiderna finns under evenemang eller i församlingsbladet.

 

Gudstjänstgruppen

På Kökar finns en gudstjänstgrupp som förbereder gudstjänsterna och medverkar t.ex. med textläsning och bön. I den gruppen får alla som vill komma med. Ta kontakt med någon av församlingens präster för att få närmare upplysningar om när gruppen samlas. 

Vi hoppas också snart få igång en gudstjänstgrupp på Föglö.