Information och kansli

Församlingskansliet

Församlingens kansli är beläget på adressen Kyrkvägen 106 i Föglö.

Det är beläget i bottenvåningen i Föglö prästgård.

Där kan du erhålla ämbetsbetyg och släktutredningar.

Ekonomikontoret

På Sottunga finns ekonomikontoret. 

Kontaktperson: Anita Hildén, kyrkoekonom.

 

Fonder och kondoleanser

Blomsterfonden och diakonifonden

I alla kapellförsamlingarna finns blomsterfond och diakonifond. Medlen i blomsterfonden används för att inköpa växter och annat som pryder kyrkogårdarna. Diakonifondens medel används i huvudsak till att stötta den som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Den som vill stödja någon av fonderna kan göra en inbetalning till respektive kapellförsamlings konto:

Föglö FI80 6601 0004 0338 17

Sottunga FI80 6601 0004 0914 35

Kökar FI97 6601 0002 2609 33

Märk inbetalningen med fondens namn.

Kondoleanser finns också att köpa till kapellförsamlingarnas blomsterfonder via begravningsbyrån Nocturn. Man kan också köpa kondoleanser på Föglö på komunkansliet, på Kökars postkontor och på Sottunga via Anita Hildén.

 

Faktureringsadress:

Kyrkansservicecentral/ Ålands södra skärgårdsförsamling

++3082 ++ PL 378 00026 Basware 003720007103

kyrkansservicecentral@bscs.basware.com

Facebook

Vill du veta vad som händer i församlingen så finns vi också på Facebook med sidan "Ålands södra skärgårdsförsamling"

Sommaröppet i våra kyrkor

Maria Magdalena kyrka på Föglö håller öppet tisd-fred 11-16 från 15.6-5.8

Maria Magdalena kyrka på Sottunga håller öppet dagtid, alla dagar i veckan från 20.6-8.8

St Anna kyrka på Kökar håller öppet alla dagar in veckan från 1.5-1.9